My Logo

 

Hasud dan Ketajaman Mata

 

 

1. Waspadalah terhadap hasud (iri dan dengki), sesungguhnya hasud mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. (HR. Abu Dawud)

2. Apabila seorang melihat dirinya, harta miliknya atau saudaranya sesuatu yang menarik hatinya (dikaguminya) maka hendaklah dia mendoakannya dengan limpahan barokah. Sesungguhnya pengaruh ketajaman mata adalah hak. (HR. Abu Ya'la)

3. Pengaruh ketajaman mata adalah hak. Bila ada sesuatu yang mendahului takdir maka itu adalah oleh ketajaman mata. (HR. Muslim)

4. Barangsiapa melihat sesuatu yang dikaguminya lalu dia mengucapkan:

 

 

"Dengan kehendak Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah", maka tidak akan terganggu oleh ketajaman mata. (HR. Ahmad)


Copyright 2007 MBI Groups. by Fardhie

Email  : info@fardhie.com

S i t e  : www.fardhie.com