My Logo

 

Larangan Mencaci Sahabat-Sahabat Rasulullah Saw

 

 

1. Janganlah kamu mencaci-maki sahabat-sahabatku. Kalau ada orang yang menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai satu cupak[1] atau separonya dari yang telah mereka infakkan. (Mashabih Assunnah)
 

2. Sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang. Barangsiapa menelusuri salah satunya dia mendapat petunjuk jalan. (Ad-daarami)

 


Catatan Kaki:

 

[1] Satu cupak kurang lebih 1 Ons


Copyright 2007 MBI Groups. by Fardhie

Email  : info@fardhie.com

S i t e  : www.fardhie.com