www.fardhie.com

 

                 KRONOLOGI SEJARAH UMMAT ISLAM SEDUNIA

 

      Dibawah ini penulis menerangkan kronologis sejarah ummat Islam sedunia. Data kronologis ini dipetik dari :

1.   Isma’il Ragi al-Faruqi (ed), Historical Atlas of Religions of the World ( New York : McMillan  Publishing Co, Inc. 1974 ),p.315 – 322.

2.   Muhammad Hamidullah, “General History of Islam “, dalam Hakeem Abdul Hameed (ed), Islam at A Glance, ( New Delhi : Indian Institute of Islamic Studies, 1981 ),p.1 – 14

3.   Dan sumber lainnya..Data termaktub dibawah ini jauh dari lengkap. Untuk agak mengisi kekurangan tersebut, silakan mebuka-buka buku ini. Untuk dunia pada umumnya, lihatlah : Bab 8 “ Muhammad Rasullah “, Bab 24 “ Jejak Ummat Islam dalam Kebudayaan : Kebudayaan Islam “, Bab 39 “ Mula Masuk dan tersiarnya Islam di Indonesia “, Bab 40 “ Pergerakan Ummat Islam dalam Sejarah Nasional Indonesia “, dan 41 “ Islam, Ummat Islam dan Pancasila “

 

570   570 Tahun Gajah. Muhammad ibn ‘Abdullah lahir.

595 Pernikahan Muhammad ibn ‘Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid.

 610  610 Turun nya wahyu pertama.  Khadijah, Abu Bakar dan Ali ibn Abi Thalib masuk Islam

614 Hijrah pertama Muslim ke Habasyah ( Abyssinia )

615 Umar ibn al Khattab masuk Islam

617 Siti Khadijah tutup usia

621 Peristiw Isra dan Mi?raj Nabi Muhammad saw. Perjanjian ?Aqabah I. Beberapa kelompok Yastrib masuk Islam

622 Perjanjian ?Aqabah II. Hijrah Nabi ke Yastrib, yang kemudian dikenal dengan nama Madinah an Nabi ( Kota Nabi ). Perjanjian Madinh : Konstitusi Negara Islam yang pertama

624 Perang Badar, Kemenangan militer Muslim yang pertama

625 Perang Uhud, kekalahan militer Muslim yang pertama

626 Perang Parit, berakhir dengan mundurnya bala tentara musyrikin Mekkah dan terbongkarnya penghianatan Yahudi di Madinah 628 Pakta Hudaibiyah dengan musyrikin Mekkah
630 Kemenangan atas Mekkah oleh kaum Muslim 632 Haji Wada? ( Perpisahan ). Nabi berpulang ke Rahmat Allah
632 ? 634 Abu Bakar , Khalifah I 634 ? 644 ?Umar ibn al Khattab, Khalifah II
644 ? 656 ?Utsman ibn ?Affan, Khalifah III dan 656 ? 659 ?Ali ibn Abi Thalib, Khalifah IV
632 ? 634 Arabia bersatu 634 ? 635 Penaklukan Yordania, Palestina, Syria dan persia
641 ? 643 Penaklukan Mesir, Libya, Kartago dan Nubia 645 Pembanguna armada Muslim pada dasar-dasar Mesir dan Syria
652 Penaklukan Persia timur laut. Wafatnya Abu Dzar al Ghifari, zahid ( ascetic, ?pertapa? ) Muslim pertama 656 Perang Unta
657 Perang Siffin. Ar-Rasibi melepaskan diri dari barisan ?Ali bin Abi Thalib dan mendirikan al-Khawarij ( mereka yang keluar barisan ) 659 ?Ali mengalahkan kaum Khawarij di Nahrawan
661 Ali tewas dibunuh oleh Ibn Muljam, seorang Khariji ( bentuk tunggal dari Khawariji ) 670 Penaklukan al-Jazair dan Marokko
680 Tragedi Karbala 699 Khawarij praktis hancur
700 Ibn Ibadh mendirikan sekta Ibadhiyyah. Islam menybar di Pantai Timur Afrika. 715 Penaklukan Asia tengah, Sind dan Spanyol
710 Indus menjadi Batas Timur Islam 717 Pengepungan Konstantinopel yang gagal
724 Kaum Muslim mulai memasuki Prancis 728 Hasan al-Bashri, guru zahid, meninggal
730 Sekta Zaidiyyah didirikan oleh Zaid di Yaman 732 Kaum Muslim melintas Pyrenea dan memasuki Prancis, tetapi terhadang di Poitier, kira-kira 100 mil dari Paris
734 Kaum Muslim menaklukan Switzerland barat 747 ? 750 Revolusi ?Abbasi dan tumbanganya Dinasti Umawi
756 ?Abdu ?r-Rahman, pangeran Umayyah, membentuk sebuah emirat independen di Cordova, spanyol, yang kemudian dijadikan khilafat independen oleh cucunya 762 Kota Baghdat didirikan
767 Wafatnya Abu Hanifah, seorang faqih besar imam madzhab pertama. 776 Abu Hasyim al-Kufi, zahid Muslim pertama yang memakai pakaian shuf ( bulu domba ) dan disebut orang shufi
786 ? 809 Kemajuan intelektual dibawah Harun ar-Rasyid 795 Wafatnya Malik bin Anas, seorang faqih besar imam madzhab yang kedua
801 Rabi?ah al-Adawiyyah, seorang penyair dan shufiwati 809 Wafatnya Harun ar-Rasyid, masa keemasan ?Abbasiyyah
820 Wafatnya Abu Abdillah as-Syafi?I, seorang faqih beasr imam madzhab ketiga 825 Sicilia ditaklukan oleh kaum Muslim. Mereka tetap menetap disana sampai dengan 1050
827 Kaum Muslim menyerang Oye dan Britania 830 Pendirian Bait al-Hikmah di Baghdad oleh al-Ma?mun
831 Palermo direbut oleh kaum Muslim 836 Berdirinya Samrra
838 Al-Harits ibn Asad al-Muhasibi, penulis risalah lengkap pertama tentang shufisme 849 Fiqih Maliki diresmikan di Spanyol dan Afrika Utara
855 Wafatnya Ahmad ibn Hanbal, seorang faqih besar imam madzhab keempat 861 Dzu ?n-Nun al-Mashir, pemandi ( integrator ) Gnosticisme dengan Shufisme, meninggal dunia
870 Wafatnya al-Bukhari, seorang ahli hadits besar 874 Al-Qaddah membangun kepemimpinan Syi?ah, mula-mula di Bashrah, dan kemudian di Salamiyyah. Sekta Nushairiyyah didirikan oleh Muhammad ibn Nushair
875 Abu Yazid al-Busthami, pemandu misticisme India dengan shufisme, meningal dunia 900 Pemberontakan dan kebangkitan Qarmatiyyah/ Qarramithah
909 Daulah Fathimiyyah ditegakkan di Afrika Utara oleh ?Ubaidillah al-Mahdi. 910 Junaid al-Baghdadi, mufassir shufi pertama meninggal
910 ? 958 Kaum Fathimi mengambil sebagian besar Afrika Barat laut, dan mulai bergerak maju ketimu 922 Manshur al-Hallaj, shufi kembara petama, dihukum mati
923 Wafatnya at-Thabari, sejarawan 935 Wafatnya al-Alsy?ari, seorang ahli kalam
935 ? 939 Penyerangan dan penaklukan Jenewa 950 Wafatnya al-Farabi, guru kedua setelah Aristoteles
951 ? 971 ?Abu ?l-Malik dari Samniyyah 956 Orang-orang Turki Saljuki masuk Islam
969 Kaum Fathimi mengambil alih Mesir, mendirikan al-qahirah ( Cairo ) sebagai ibu negri, dan bergerak maju ke syria 972 Pendirian Universitas al-Azhar di Cairo
975 Kaum Fathimi mengambil alih Yaman 976 ? 997 Subugtigin dari Ghazna.
996 ? 1021 Al-Hakim al-Fathimi di Mesir 1000 Mahmud Ghazna membawa bendera Muslim ke India Utara
1021 ? 1035 Kaum Fathimi kehilangan Afrika Utara 1036 Wafatnya ibn Sina, filusuf Muslim ketiga setelah al-Kindi dan al-Farabi.
1043 Kaum Fathimi kehilangan semua kawasan kekuasaannya selain mesir 1071 Orang-orang Norman merampas Sicilia
1076 Tentaa Salib menduduki Yerusalem 1077 ? 1166 ?Abdu ?l-Qadir al-Jilli ( al-Jailani ), pendiri persaudaraan suci yang pertama
1100 Al-Ghazali menulis karya terkenal al-Ihya? ?Ulum ad-Din ( Menghidupkan kembali ilmu-ilmu Agama ) 1111 Al-Ghazali, pendamai shufisme dengan ortodoksi Islam, meninggal dunia
1150 Al-Idrisi dari Sicilia membuat peta terperinci dunia yang diketahui pada dewasa itu 1175 Ahmad ar-Rifa?I, pendiri persaudaraan shufi Rifa?iyyah, meninggal dunia
1187 Shalahu ad-Din al Ayyubi mengalahkan tentara salib dan menduduki kembali Yerusalem 1220 Gerombolan-gerombolan Mongol Menyerang propinsi-propinsi timur khilafat
1240 Wafatnya ibn al?Arabi, seorang shufi besar Arab ? Spanyol 128 ?Ali as-Syadzili, pendiri persaudaraan shfi Syadziliyyah, meninggal dunia, hulagu, cucu Chengis Khan, menyerbu dam menghancurkan Baghdad
1260 Orang-orang Mamluk menaklukan orang-orang Mongol di ?Ain Jalut 1261 Khilafat ?Abbasiyyah dibangun kembali di Cairo dengan pengumuman Mustansir al-?Abbasi sebagai Khalifah
1267 Malik Zhahir Baiber akhirnya mengalahkan tentara salib dan mengusir mereka semua dari daerah-daerah yang masih tinggal 1273 Jalalu ?d-Din ar-Rumi, pendiri persaudaraan Shufi Maulawiyyah, meninggal dunia
1276 Ahmad al-Badawi, pendiri pesaudaraan Shufi Badawiyyah meninggal dunia 1369 Timur Leng menaklukkan Khurasan dan Transoxania
1375 Ibn Khaldun menulis karya terkenal al-Muqaddimah berisi filsafat dan penafsiran sejarah 1406 Wafatnya Ibn Khaldun, seorang filusuf sejarah dan bapak sosiologi.
1447 ? 1452 Ulugh Beg keluarga Timur Leng 1453 Turki Utsmaniyyah menaklukkan ontantinopel, yang menandai berkhirnya Kekaisaran Bizantium Kota termaksud dinamai lagi Istambul dan tetap menjadi pusat khilafat sampai hapusnya pada tahun 1924
1492 Granada dikuasai oleh orang-orang Kristen; ini menandakan berkahirnya kekuasaan Muslim di Spanyol 1500 Pendirian persaudaraan Shufi Bektasyi. Orang-orang Safawi ( Safavids ) muncul berkuasa di Persia
1518 Sultan Salim ?Utsmani diumumkan sebagai Khalifah pertama ?Utsmaniyyah 1526 Dinasti Mughal didirikan di India oleh Babur
1592 Belanda tiba di Indonesia sebagai pedagang kemudian sebagai penguasa pulau-pulau yang kaya ?raya tersebut dan menetap disana untuk selama 350 tahun 1600 Iran menjadi kekuatan independen dan besar dibawah ?Abbas
1683 Gerakan maju orang-orang Turki di Eropah dipukul mundur setelah penyerangan kedua ke Wina gagal 1699 Transylvania dan Hungaria jatuh ke tangan Austria dari tangan orang-orang ?Utsmaniyyah
1703 Lahirnya dua pembaharu besar di zaman modern : Muhammad ibn ?Abdu?l-Wahhab di ?Uyainah ( Arabia ) dan Syah Waliyullah di Delhi ( India ) 1728 Muhammad ibn ?Abdu?l-Wahhab kembali ke Dar?iyyah perlawatannya ke negri-negri Muslim dan melancarkan penyusunan kembali pembangkit anti shufi
1729 Persetujuan ibn ?Abdu?l-Wahhab dengan Muhammad ibn Sa?ud, Amir Dar?iyyah untuk membentuk gerakan Wahhabiyyah 1730 ? 1731 Penyebaran doktrin Wahhabi di Najd, Kuwait, Hijaz, terutama disekitar kalangan para hajji
1732 Syah Waliyullah Delhi berhajji ke Mekah, dan mimpi bahwa Allah menghendaki dia Tampil memimpin gerakan pembaharu dan mengadakan re-generasi ummat 1736 Pendirian al-Ikhwan, para perantauan kolektif pertama, di Arabia Timur dan tengah, atas dasar Islam yang hidup dan atas dasar pertanian kooperatif
1757 Siraj ad-Daulah kalah di Plassey kaena kecurangan, Inggris bercokol di India 1760 Syah Waliyullah Delhi ( 1703 ? 1762 ) menasihati Najib ad-Daulah, Perdana Mentri Moghul India, untuk mengundang Pangeran Ahmad Syah Abdali Afghanistan untuk ikut dalam melawan orang-orang Maratha Hindu
1761 Kemenangan Ahmad Syah Abdali atas orang-orang Maratha di Panipat ( India ) 1774 Lawatan da?wah ?Utsman dan Fodio di Kebbi, Afrika Barat. Rusia menaklukan propinsi Azov dari tangan orang-orang Turki
1784 Orang Ingris menduduki pulau Penang ( Tanah Malaya ) 1785 Pemberontakan kaum Muslimin, dibawah pimpinan Shi San, seorang Muslim, terhadap kaisar Cina
1786 ?Utsman dan Fodio melanjutkan dengan da?wah 5 ? tahun mereka di Afrika Barat. 1789 Napoleon menyerang Mesir
1786 ? 1791 Penyerbuan orang-orang Thai atas kerajaan Patani Muslim di batas selatan mereka 1788 Prihidup Nabi Muhammad saw pertama kali terbit dalam bahasa Tionghoa
1796 ?Abdu al-Qadir, pemimpin Futa Toro, menyerang kajor, Afrika Barat. Kepala Khasonke memeluk Islam 1802 Kaum Wahhabi menguasai Karbala? (Irak), pusat ziarah suci Syi?ah
1803 Pengumuman perang oleh Sya ?Abdu ?l-Aziz dari Delhi terhadap Britania. Kaum Wahhabi merebut Mekkah dan Madinah. Gerakan Wahhabiyyah mencapai Indonesia dan sebagian negri-ngri Muslim lainnya melalui para jama?ah hajji yang kemba;I dari tanah suci Mekkah 1804 Fodio berhijrah dari Degel ke Gudu, Afrika Barat
1809 Pembentukan Sokoto yang memimin suku-suku bangsa Hausa memeluk Islam 1810 Jihad ( Perang suci ) Syaikh ahmad di Masina, Afrika Barat.
1811 Inggris membangun kekuatan di Malaka 1812 Bessarabia dirampas oleh orang-orang rusia dari tangan orang Turki
1813 Bala tentara mesir, bertindak sebagai kekuasaaan Kekaisaran Utsmaniyyah, menindas Wahabiyyah di Hijaz, namun gagal mengalahkannya. Bangkitnya kaum Wahhabi dan hancurnya bala tentara Mesir 1818 Penyerangan kedua bala tentara Mesir ke Arabia. Mengalahkan kaum Wahhabi dan menduduki menduduki ibukota mereka . Dar?iyyah. ?Abdu ?l-Lah, putra Muhammad ibn ?Abdu ?l-Wahab (1752 ? 1827), ke Mesir.
1821 ? 1830 Perlawanan dibawah pimpinan Jehangir khan di Singkiang. Sayyid Muhammad bin ?Ali as-Sanusi (1787 ? 1859) menunaikan ibadah haji dan memutuskan untuk bermukim di Mekkah dan Madinah untuk memperdalam ilmu dibawah asuhan ulama Wahhabi dan untuk bermeditasi. Pengaruh Wahhabi menobarkan Jihad untuk menegakkan negara Islam di Malaya dan Indonesia 1822 Sikh-Muslim bertempur dibawah pimpinan Syah isma?il dan Sayyid Ahmad Syahid, kedua-duanya pernah menjadi murid putra Syah Waliyullah . Percetakan pertama bahasa Arab di Bualq, Cairo.
1824 ? 25 Anglo Dutch Treaty membagi kepulauan Indonesia ? Malaya (Malay Archipelago) antara Belanda dan Inggris. Ihya? ?Ulum ad-Din karya al-Ghazali diterjemahkan ke dalam bahasa melayu. 1827 ? 31 Pembentukan khlafat peshawar, tuntutan (claim) pertama kali bagi khilafat ( ke-khalifah-an) diluar Kekaisaran Utsmaniyyah (Ottoman Empire) pada zaman modern
1830 Konfrontasi antara as-Sanusi dengan al-Hanisy, Syaikh al-Azha, pukulan terhadap Sanusi sebagai bid?ah (innovator). Orang-orang Yunani menjadi merdeka dari Utsmaniyyah 1831 ? 37 Ziarah as-Sanusi ke Mekkah yang kedua kalinya. Pendirian zawiyah. Sanusi pertama di Abu Qubais, dekat Makkah. ( catatan : Zawiyah (harfiah berarti : sudut) ialah bangunan atau raungan khusus untuk kegiatan peribatan para anggota tarekat ? ESA )
1833 Penyusunan kembali kekuatan kaum Wahhabi di Dar?iyyah dan Nad 1835 Pendirian akaemi kedokteran dan akademi militer di Mesir dan pembentukkan perguruan bahasa-bahsa dengan Rifa?ah Rafi?at ?t-Thahthawi sebagai direkturnya
1840 Inggris menduduki daerah-daerah pantai Selatan dan Timu Arabia 1843 Pendirian induk zawiyah oleh as-Sanusi di al-Baida? ( Libya ) dan penyebaran gerakan Sanusiyyah
1850 ? 63 Gerakan pembaharuan dibawah pimpinan kahir ad-Din Pasya di Tunisia. Pembaharuan di Universitas Masjid Zaitunah. Pemberlakuan hukum yang dipengaruhi kaidah-kaidah baat oleh kekaisaran Utsmaniyyah (niaga, 1850; pidana, 1858;acara perdata, 1861; dan niagamaritim, 1863). Pengadilan-pengadilan Nizhamiyyah didirikan di seluruh kawasan kekaisaran untuk melaksanakan hukum-hukum ini, membiarkan pengadilan-pengadilan syar?iyyah untuk urusan-urusan pribadi 1853 Lawatan-lawata da?wah (proselytizing expeditions) al-Hajj ?Umar di Afrika Barat, penyebaran kesetian tijani dikalangan Muslim dan penyebaran Islam di kalangan non muslim
1855 ? 80 pemberontakan di Yuhan (Tiongkok) dibawah pimpinan Muhammad Sulaiman 1856 Markas besar Sanusiyyah dipindahkan ke jaghbub, tempat universitas Islam yang baru didirikan
1857 Perjuangan bersenjata yang terakhir untuk kemerdekaan dari penjajahan Inggris di anak benua india. Inggris menurunkan dari tahta kaisar moghul terakhir, bahadur Syah Zafar, setelah mematahkan perang kemerdekaan pertama 1862 Sultan Jamal al-ahlam naik tahta Sulu dan merundingkan status protektorat bagi Sulu di bawah Spanyol
1869 Aceh (sumatera) sia-sia mencari bantuan dari Kekaisaran Utsmaniyyah melawan Belanda. Terusan Suez dibuka 1872 Pembukaan Daru ?l-?Ulum, Cairo. Singkiang dibebaskan di bawah pimpinan Ya?qub Khan dan diakui oleh Rusia, turki dan britania Raya
1873 Belanda menyerang Aceh dan menawan Sultan. Perlawanan berlangsung terus 1874 Pendirian Aligarh Muslim university (India) oleh Sayyid Ahmad Khan ( 1817 ? 1900 )
1875 ? 1902 Sanusiyyah mencapai puncak pencapaian ekspansi politis dan keagamaan di bawah pimpinan Sidi Muhammad as-Sanusi ( 1846 ? 1902 ), putra sang pendiri sendiri. Ibukota dipindahkan ke Kufra ( 1895 ) . Zawiyah-zawiyah tumbuh di pelbagai penjuru Dunia Muslim 1877 Jendral Tso menduduki Singkiang setelah meninggalnya Ya?qub Khan
1878 Bosnia , Rumania, Bulgaria, Serbia dan Montenegro merdeka dari Kekaisaran Utsmaniyyah 1811 Tunisia diduduki oleh Prancis. Pertempuran Aba (Sudan) antara tentara Utsmaniyyah dan pasukan al-Mahdi. Kemenangan al-Mahdi dan penyebaran gerakkannya diseluruh Sudan
1882 Inggris menduduki Mesir 1882 ? 83 Kemenangan-kemenangan al-Mahdi yang menentukan di Sudan
1884 Muhammad ?Abduh dan Jamalu ?d-Din al-Afghani menerbitkan Al-?Urwatsu ?l-Wutsqa, majalah kebangunan dan kesatuan Pan-Islami. Kemudian ?Abduh menerbitkan al-Manar 1885 Khartum jatuh ke tangan al-Mahdi. Gordon terbunuh. Negara Islam diproklamasikan dan perang melawan Shufisme dan madzhab-madzhab hukum. Al-Mahdi digantikan oleh anaknya, ?Abdullah
1887 ? 89 Runtuhnya semangat keagamaan di Sudan. Cara Mahdi menjadi sebuah madzhab dengan lembaga-lembaga keagamaannya sendiri 1888 Mirza Ghulam ahmad mengaku menerima ?wahyu? yang menitahkannya mendirikan gerakan Ahmadiyyah (India)
1891 M. Ghulam Ahmad mengaku menerima ?wahyu? kedua yang menyatakan bahwa dia adalah titisan (reinkarnasi) Isa al-Masih 1896 ? 1903 Inggris menduduki Ilorin, Sokoto, dan Kano, Afrika Barat
1898 Inggris menduduki Sudan 1898 ? 99 Kekuasaan Mahdi dikalahkan oleh orang-orang Mesir di Keweri. Khalifah ?Abdullah tewas di Fashoda, Sudan
1900 ?Sekta Ahmadiyyah? dijadikan nama gerakan oleh pendirinya 1901 Penyerbuan Prancis ke Maroko. Ibn sa?ud memulai kemenangan di Jazirah Arabia
1902 Ahmadiyyah memulai penerbitan The Review of Relegions. Pelaksanaan ?Ordonansi Pengadilan-pengadilan Syari?ah Sudan? yang menyebabkan berdirinya pengadilan tinggi, pengadilan propinsi dan pengadilan distrik untuk melaksanakan Syari?ah menurut madzhab Hanafi (seperti di Mesir) 1905 Rasyid Ridha menjadi editor al-Manar dan menggunakan majalah tersebut sebagai platform bagi Gerakan Salafiyyah
1906 Partai Liga Muslim (Muslim League Party) didirikan di India 1906 ? 09 Prancis dan Inggris menduduki Kawar, Bilma, ain Galaca (Borku), Wadai dan membunuh Muhammad al-Banani, pemimpin Sanusi diasingkan ( di Afrika Utara, Tengah dan Barat )
1910 Peraturan Organisasi Peradilan dan Syari'ah diundangkan di Mesir 1911 Kemerdekaan beragama bagi para Muslim Tionghoa. Berkala musim Tiongkok pertama kali terbit. Italia menduduki Tripolitania ( Libya )
1911 ?17 Pemberontakan anti Belada di Indonesia bagian Timur, Sumatera dan Kalimantan 1912 Muhammadiyyah, organisasi sosial pendidikan oleh H. Ahmad Dahlan di Yagyakarta. Perang Balkan yang menghancurkan pada tahun 1912 melengkapkan desintegrasi Kekaisaran Turki di dataran Eropa. Prancis mengambil Maroko di bawah protektoratnya
1915 Sidi Muhammad Idris menggantikan pendahulunya sebagai pimpinan gerakan Sanusiyyah 1918 Kekuasaan turki di negri-negri Arab berakhir
1920 Persaudaraan Shufi Shalihiyyah tersebar di Sudan Timur. Gerakan khilafat di India mendukung Khilafat Utsmaniyyah 1921 ? 24 Kaum Wahhabi merampas Ha?il ( Arabia ) dan Makkah dari boneka-boneka Utsmaniyyah dan membentuk kerajaan Arab Sa?udi di bawah ideologi Wahhabi
1922 Itali menyerang Libya, S.M. idris diasingkan, namun perlawanan berlangsung terus 1924 Penghapusan Khilafat oleh Turki Republiken
1925 College Muslim Tiongkok didirikan di Tsinan, Propinsi Shantung. Penerbitan kecaman atas buku Al-Islam wa ushul al-Hukm karangan ?Ali ?Abdu ?r-Raziq; dalih pertama kali bagi sebuah negara sekular. ?Abdu ?l-?Aziz bin ?Abdi ?r-Rahman diumumkan sebagai raja Najd dan Hijaz 1926 Al-Mu?tamar al-?Alam al-Islam (World Islamic Congress ), Organisasi Muslim Internasional yang pertama, disiapkan di Cairo an lahir di Makkah, untuk membahas hapusnya Khilafat Utsmaniyyah. Penerbitan buku Fi as-Syi?r al-Jahili karya Thaha Husein, yang mempertanyakan sumber-sumber Islami
1926 ? 27 ?Penyucian Masyarakat Islam? ( Purification of Islam Society ) didiikan oleh ?Alal al-Fasi di Fas, dan himpunan yang serupa didirikan pula oleh Balafrej di Rabat. Fusi antara keduanya dibawah nama ? Liga Maroko untuk Pembangunan dan Kemajuan Islam ? ( The Maroccan League for Islamic Reform and Progress ) 1927 ? 28 Pendirian as-Syubbanu ?l-Muslimun ( Pemuda Muslim ) dan al-Ikhwanu ?l-Muslimun ( ersaudaraan muslim ) oleh Hasan al-Bana ( 1906 ? 1949 ) di Mesir
1928 ?Umar Mukhtar memangku kepemimpinan Sanusiyyah di Cyrenaica 1929 Himpunan Ulama al-Jazair didirikan; berkala mingguannya al-Basha?ir, memulai penerbitannya
1930 Idea negara Pakistan dicetuskan oleh Muhammad Iqbal 1930 ? 31 Italia menutup semua zawiyah-zawiyah Sanusi, membuang para sesepuhnya dan menghukum mati ?Umar Mukhtar. Reorganisasi Peradilan-peradilan Syari?ah dan tatacaranya di Mesir
1933 Tionghoa Muslim melancarkan perlawanan terhadap pemerintahan nasional; pembentukan Repoblik Turkistan Timur di bawah pimpinan Saifudin dari Singkiang. Al-Ikhwan menyebar ke seluruh penjuru Timur Dekat dan Afrika Utara. Penerbitan Majjallat al-Ikhwan al-Muslimun 1936 Hasan al-Bana memasuki lapangan politik dengan manulis surat terbuka kepada Raja Faruq dan kepada para pemimpin negara-negara Muslim, meminta mereka untuk mengadakan pembaharuan Islami
1940 Resolusi ? Pakistan ? 1941 Gerakan Jama?at al-Islami didirikan oleh Sayyid Abu al-A?la Maududi
1944 Penandatanganan ? Perjanjian Liga Negara-negara Arab ? 1945 Indonesia mencapai kemerdekaan. Liga Arab terbentuk
1946 Front Kesatuan Nasional Libya menyambut kembali kekuasaan Sanusi. Hapusnya waqaf keluarga di Mesir. Libanon dan Syria merdeka 1947 Berdirinya Pakistan sebagai negara Islam yang berdaulat. Markas Ahmadiyyah pindah dari India ke Pakistan
1948 Palestian diduduki oleh orang-orang Israeli dibawah naungan kekuatan-kekuatan Raksasa ( Great Power ). Kongres Nasional di bawah pimpinan Muhammad Ridha as-Sanusi mengumumkan konstitusi baru bagi Libya. Malaya bangkit melawan Inggris, Perang Palestina . Pemerintahan mesir memerintahkan pembubaran al-Ikhwan al-Muslimun 1949 Pembunuhan atas Hasan al-Bana. Al-Mu?tamar al-?Alam al-Islami dihidupkan kembali, setelah perang Dunia II, di Karachi
1950 Ma Hu Shan mengadakan perlawanan terhadap indoktrinasi kaum Komunis atas anak-anak Muslim 1951 Fusi semua himpunan orang-orang Maroko dalam ? Front National Maroko ? ( The Maroccan National Front ), dan fusi semua himpunan orang-orang al-Jazair dalam ? Front al-Jazair untuk pertahanan Kemerdekaan ? ( The Algerian Front for Defence of Liberty )
1951 ? 52 ?Utsman, pemimpin Muslim Tiongkok, dihukum mati oleh Rezim Cina Komunis. Propinsi Kansu menentang perampasan tanah waqaf milik perikatan-perikatan keagamaan
1952 Libya merdeka. Revolusi Ofsir-ofsir Muda dibawah pimpinan Muhammad Najib di mesir 1953 Penekanan terhadap para pengikut Ahmadiyyah meledak di Pakistan
1954 ? 55 Unifikasi Peradilan Nizhamiyyah dan Peradilan Syari?ah di Mesir dan Tunisia 1955 Sudan mendapatkan kemerdekaan. Pendirian Muslim College of Malaya
1955 ? 56 Kembalinya Muhammad V ke Maroko merdeka. Kemerdekaan Tunisia 1956 Konstitusi pertama Pakistan. Berakhirnya pendudukan Inggris di Mesir. Mesir menasionalisasi Terusan Suez. Sudan menjadi Repoblik Islam
1957 Tanah Malaya ( kemudian ; Malaysia ) mencapai kemerdekaan dibawah Islam sebagai agama negara 1958 Guinea dan Mauritania merdeka
1958 ? 59 Gerkan Nasional Pan-Somali terbentuk di Muqadisu. Majelis Umum PBB mengakhiri perwaliannya atas Somali dan menanugrahkan kemerdekaan 1960 Cameroon, Cent;Repoblik Afrika, Chad, Dahomey, Ivory Coast (Pantai Gading), Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Togoland, Upper Volta dan Somalia mencapai kemerdekaan
1961 Kuwait, Siera Leone dan Tanganyika merdeka. Ordonansi Hukum-hukum nikah, talak dan waris 1962 Al-Jazair memenangkan kemerdekaannya. Jamal ?Abd an-Nashir mengumumkan ? Piagam Nasional ? di Mesir. Konstitusi kedua Pakistan
1963 Zanzibar merdeka 1964 Zanzibar bergabung dengan Tanganyika. Maklumat Bourguiba melarang berpuasa pada bulan Ramadhan. Jama?at al-Islami dinyatakan terlarang. Kerjasama regional antara Iran, pakistan dan Turki mulai; kerjasama tersebut menggulirkan bola bagi kerjasama regional untuk pembangunan diantara negri-negri Muslim. Maulawi merdeka
1965 Sayyid Qutb, pemikir dan pemimpin al-Ikhwan, dihukum mati di Mesir. Gambia dan Maldive merdeka 1966 Nigeria mendapat kemerdekaan dan membentuk rupoblik federal
1967 Terusan Suez ditutup. Mesir, Syria dan Yordania menderita kekalahan besar dalam perang . Gerakan kemerdekaan Muslim di Thailand dan pendudukan kolonial Thai di kawasan Muslim 1968 Mauritius merdeka
1969 Bentrokan Cina ? Melayu di Malaysia 1970 Shaikhdom Bahrain di Teluk Persia menyatakan kemerdekaannya
1971 Qatar merdeka. India menyerang Pakistan Timur. Pakistan Timur memisahkan diri dari Pakistan Barat dan membentuk Bangladesh sebagai negara sekuler di bawah Mujibur Rahman 1972 Afganistan menderita kelaparan besar
1973 Mesir dan Syria melancarkan serangan bersama besar-besaran terhadap Israel untuk merebut kembali tanah-tanah mereka, yang hilang terlepas dalam perang 1967 1974 Konferensi Puncak Islami berlangsung di Lahore, Pakistan
1975 Penguasa Abu Dhabi membayar ? 1.2 juta buat sebuah surat Nabi Muhammad saw, yang dikirimkan kepada Kaisar Byzantium pada kira-kira tahun 628 M, berisi ajakan beliau kepadanya untuk memeluk Islam 1976 World of islam Festival berlangsung di London
1977 Mesir dan Israel memulai usaha perdamaian 1978 Revolusi Iran
1979 Bala tentara Rusia memasuki Afghanistan dengan dalih menolong pemerintah Afghan 1980 Israel mengumumkan Jerusalem seutuhnya sebagai Ibukota

 

Computerized by Fardhie

               

Back to Menu

 

Fardhie.com © 2008 - 2020